Itsme It's My Experience...for you to useYOU’RE THE BOSS is een leiderschapprogramma voor alle lagen van de organisatie gebaseerd op “best practices” en ervaring, leidend tot succesvol en effectief leiding geven. Uitgebreid wordt aandacht besteed aan de onderdelen: de organisatie, de leidinggevende, de ondergeschikte en de taak en/of doelstelling. Door middel van een interactief programma krijgt de deelnemer stap voor stap inzicht in de eigen leidinggevende kwaliteiten en ontwikkelt deze. Het resultaat is de verwezenlijking van de doelstellingen van zowel de organisatie, de leidinggevende als ook de ondergeschikte. Uiteindelijk is men in staat te allen tijde de volledige controle te behouden en wordt men nimmer onaangenaam verrast.

Meer informatie over YOU’RE THE BOSS ...Business Continuity Management is het complete managementproces dat alle mogelijke bedreigingen met betrekking tot de continuïteit van uw organisatie in kaart brengt en een kader schept voor het opbouwen van weerstand en veerkracht. Door effectief reageren worden uw belangen alsmede uw reputatie tegen onnodige, vermijdbare schade beschermd.

bcm+ is gespecialiseerd in het geven van professionele Business Continuity Management trainingen, consultancy en begeleiding van de implementatie van ISO 22301:2012 – Societal Security, Business Continuity Management Systems – requirements.

Meer informatie over BCM, BCMS en bcm+ ...


The Great Game of Business is een unieke wijze van bedrijfsvoering waarbij iedereen, op alle niveaus binnen de organisatie, relevante bedrijfsinformatie krijgt, ook bekend als Open-Book Management.
Iedereen weet hoe hij of zij een eigen bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het gekozen doel en als het gekozen doel behaald wordt, wordt iedereen beloond (What’s in it for me?). Met The Great Game of Business bereikt u meetbare, duurzame resultaatverbetering door uw mensen meteen vanaf de start in staat te stellen hun kennis, vaardigheid en ervaring in te zetten om concrete doelen te realiseren.

Meer informatie over The Great Game of Business ...

(C) 2024 - gert_kogenhop(a)itsme.nl - Tel: 0229 264 797 - Fax: 0229 264 781 - Mobiel: 06 5310 1821
Kobehenpar BV - Postbus 410 - 1620 AK Hoorn - Kvk 37111011